Dit was de 7de Woensdag van Ternat – ONDERNEMEN

DUS DAAROM STAAT ER EEN POMP AAN BAKKERIJ HEIDI

Het was mooi om tijdens de Woensdag van de Ondernemer het Ternatse ondernemerstalent in actie te zien.  Ondanks de wat ongelukkige timing waren jullie met een zestigtal. Wie organiseert er ook een avond in de eerste week van de Paasvakantie terwijl  FC Messi Nainggolan partij geeft op TV? Blijkbaar is de goesting van de Ternatse ondernemer voldoende motivatie. De zaal gonsde dan ook van creativiteit.  De wildste, origineelste en soms verrassend simpele ideeën kwamen naar voor.

Caroline Swyngedauw, burger van Ternat en hoofd van VLAIO trapte de avond af met wat zij voor de ondernemers kon betekenen en ze vestigde de aandacht op de rode draad van de avond: “Hoe in Ternat ondernemers laten samenwerken?”.  Zij had het ook over de “hinderpremie”; de suggestie kwam om pro-actief deze te laten melden door de lokale overheid. En zo geschiedde bij de werken aan de Statiestraat - ‘t Serclaesstraat.

Geert van Bakkerij Heidi vertelde over zijn samenwerking met het nieuwe koffiehuis Spoor 50 en legde en passant uit wat die fietspomp aan hun fietsrek staat te doen.  Boeiend, verrijkend, enthousiasmerend,… algauw borrelden er nieuwe mogelijkheden.

Aan suggesties om elkaar als ondernemer beter te leren kennen geen gebrek.  Speed dates, TinderVoorOndernemers, gesloten Facebook-groepen, lokale netwerking,… en iedereen was het eens dat dit verder dan Ternat alleen moet reiken. Met een industriepark dat ook deels in Asse ligt eigenlijk een vanzelfsprekendheid.

Een ander leuk idee bestaat erin om op regelmatig tijdstip een brunch te organiseren zodat de ondernemers elkaars kennis, know-how en noden beter leren kennen. Hierdoor ook een goed klimaat te creërend zodat ook nieuwe ondernemers zich welkom voelen.  Ook werd er gesuggereerd om een label “Van Ternat” te creëren.

Aan een derde tafel werd het gemis van een adviesraad voor ondernemers in Ternat vastgesteld.  Structuren dienen nog uitgewerkt te worden maar dit is zeker een heel waardevolle en concrete feedback over hoe de overheden meer efficiënt informatie kunnen uitwisselen met de ondernemers. Concreet kan een structuur naast het huidige AGB geplaatst worden onder de vorm van een vzw (of iets dergelijks). Dit platform kan een niet te onderschatten meerwaarde betekenen voor zowat alle ondernemingen en verenigingen in de gemeente, zonder dat er verplichtingen gekoppeld worden om deel te nemen.

Aan de vierde tafel werd het duidelijk dat heel wat ondernemers ook gevonden zijn om deel te nemen of een bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschap. Noem het misschien verantwoord ondernemen in het echt. Overschotten bezorgen aan zij die het echt nodig hebben, communicatie uitbouwen, en niet alleen digitaal, om kennis en middelen met elkaar en de gemeenschap te delen. Wat voor een lokale vereniging een ware beproeving is om gedaan te krijgen kan voor een bepaalde ondernemer een peulschil zijn. Betrokkenheid creëren, zonder platte commercie.

De waarde van een kleine praktische bijdrage aan de lokale gemeenschap kan veel meer return bieden dan een dure marketing actie. Het hoeft zich echter, voor de ondernemer, niet enkel te beperken tot geven. Wat gedacht van een Festival voor geestelijk welzijn. Of een Ternatse munt (betaalmiddel) waarbij burgers samen kunnen sparen voor dat kinderspeelplein waarvoor de middelen dan ook lokaal worden aangekocht. Samen aan Ternat werken waarbij zowel de ondernemer als de gemeenschap er beter van worden. Afmeten wie net hoeveel krijgt? Neen, dat gaan we nu echt niet doen.

En natuurlijk, ook ondernemers hebben last van de ‘im’-mobiliteit van de Assesteenweg. Er is zeker een belangrijke taak weggelegd voor de gemeente om druk uit te oefenen op de hogere overheden om dit probleem positief op te lossen. Maar het is wellicht ook zo dat de invloed van onze ondernemers op de juiste beslissingsniveaus een grote impact kunnen hebben. Lokaal bestuur en ondernemers samen naar een oplossing? We kijken ernaar uit, maar gaan het ons alvast niet laten mee aan de (stilstaande) kar te trekken.

Dan was er nog die tafel waar iedereen, die zijn gading niet vond bij de andere tafels, zijn of haar “ei” kon leggen. Deze tafel week echt wel af van de andere tafels. Het ging over een plek voor studenten, over drie woonlagen, over dat we hier als jongeling graag wonen maar ook op onze oude dag nog graag willen zijn. Groei creëren ging hier over de winst die echt belangrijk is. Niet over turnover maar over maatschappelijke groei. Misschien wel het beste te verwoorden in deze zin: Ternat heeft iets warms en velen zijn fier om er deel vanuit te maken. Laat ons ook met alle ondernemers werken aan het Ternat waarop je fier kan zijn er te mogen ondernemen.  
 

Tenslotte hoorde ik iemand van buiten onze gemeente, bij het verlaten van Audi Heremans zeggen: “Het was BAM EROP!”.

Alvast één die in de toekomst in Ternat wil komen ondernemen....